Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ
- Ulusal ve uluslararası standartlara uygun,
- İnsan haklarına saygılı,
- Vatandaş-devlet işbirliği içerisinde,
Anayasa ve kanunlarla verilen görevleri gerçekleştirirken; kurumların koordinasyon, yönlendirme ve denetimi görevlerini ifa ediyoruz.

VİZYONUMUZ
- Yenilik ve teknolojik gelişmelere yüzünü dönen, kendi gelişimi ile toplumu da dönüştüren bir kurum olmayı,
- Mesai arkadaşlarımızın “her gün daha iyiye ulaşmak” arzusu içinde çalışmasını sağlamayı,
- Birey ve hedef odaklı çalışmalarla beklentilerin üzerinde öncü bir kurum olmayı,
- Farklılıklara ve her kültüre saygı duyarak, değerlerimizden ödün vermeden başarıyı yakalamayı,
- Ekip bilinci içerisinde her bir mesai arkadaşımızın çalışma azmi ve performansını maksimum düzeye ulaştırmayı,
- Bilgi ve yeteneklerimizden daha fazla yararlanarak, kurumumuzu uygulamalarıyla ileri götürecek ve halkı memnun edecek davranış kültürünün oluşturulmasına öncülük etmeyi,
hedefliyoruz.

SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞERLERİMİZ
- Fırsat eşitliğine inanırız.
- Doğruluk, iş ahlakı ve dürüstlükten taviz vermeyiz.
- İnsana yapılacak yatırımın ve ona verilen değerin önemini önde tutarız.
- Eleştirilere açığız.
- Tüm vatandaşlar bizim için öncelikli ve değerlidir.
- Her insan ve koşula önyargısız yaklaşmanın gereğini önemseriz.
- Adalet ve eşitlik duygusu içerisinde hizmet ederiz.
- Temel insan haklarına ve farklı kültürlere saygılıyız.
- Çağımızın gereklerini yapmak için sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

HEDEFLEDİĞİMİZ DEĞERLERİMİZ
- “Ben” değil, ”Biz” odaklı çalışmanın gücüne inanırız.
- Daha iyi için araştırır, en uygun olanı hedefleriz.
- Değişim ve gelişimin önemine inanırız.
- Sürekli yenilenen ve değişime önem veren anlayış yapısını arzu ederiz.
- Küresel gelişmeleri takip edip stratejilerimizi yenilemenin gerekliliğine inanırız.
- Bireysel ve kurumsal inisiyatif kullanmayı önemseriz.
 

Fotoğraf Galerisi Video Galeri Bize Ulaşın