Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

Arpaçay Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle ilgili başvuru usulü ve ihtiyaç duyulan evrak aşağıda açıklanmıştır.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEKLEMESİ
1- Başvuru formu ve taahhütname
2- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe müdürlüğü onaylı bir sureti
3- Çalıştıracakları tarım danışmanı tarafından alınmış sertifika veya “Geçici Tarım Danışmanlığı Belgesinin’’ il/ilçe müdürlüğü onaylı bir sureti
4- Bakanlığın üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri ile dernekler/vakıflar için oluşturduğu kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair il/ilçe müdürlüğü onaylı belge

ORGANİK TARIM DESTEKLEMESİ
1- Matbu başvuru dilekçesi
2- Organik Tarım Bilgi Sistemi kaydı
3- ÇKS Belgesi
4- İlk başvurularda döner sermaye makbuzu
5- Uygunluk Belgesi

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ
1-Başvuru Dilekçesi
2-Döner sermaye makbuzu
3-Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi
4-Taahhütname (Çok Yıllık Yem Bitkileri ve Yapay Çayır Mera Ekilişleri İçin)
5- Muhtar Onaylı Tutanak

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ
1-Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi
2-Başvuru dilekçesi
3-Talep Formu
4-Tohumluk Satış Faturası
5-Sertifika fotokopisi
6-Döner sermaye makbuzu

SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMESİ
1-Başvuru dilekçesi
2-Destek Talep Formu
3-Fidan Faturası
4-Fidana ait sertifika belgesi
5- Döner sermaye makbuzu
6- Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi

MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEMESİ
1-ÇKS’ye kayıtlı olmak
2-Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Başvuru Dilekçesi
3-Toprak Analizi Formu
4-Onaylı Tapu Fotokopisi
5-Tanzim Edilip onaylanmış C Formu
6-ÇKS’ye kayıtlı olmayanlar için C formu

ÇKS KAYDI GÜNCELLEMESİ
1-Başvuru Dilekçesi
2-Tanzim edilip onaylanmış C formu
3-Varsa kira, muvafakatname 1 ve muvafakatname 2 gibi özel evraklar
4-Döner sermaye makbuzu
5-Onaylı tapu fotokopisi

FARK ÖDEMESİ DESTEKLEMESİ (HUBUBAT, AYÇİÇEĞİ,VE BAKLAGİLLER)
1-Başvuru dilekçesi
2-Fatura fotokopisi
3-Ticaret Borsası onayı
4-Muvafakatname 2 belgesi ve nüfus kayıt örneği (kullanan çiftçiler için)
5-Döner sermaye makbuzu
6-Bir Yıl Önceki ÇKS Belgesi

TARIMSAL AMAÇLI ELEKTRİK KULLANIM BAŞVURUSU
1-Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi
2-Tapu Çıktıları
3-Yer altı suyu kullanım belgesi
4-Döner sermaye makbuzu

ARAZİ VASIF DEĞİŞİKLİĞİ, HİSSELİ SATIŞ VE VASIF TESPİTİ
1-Başvuru dilekçesi veya resmi yazı
2-Tapu fotokopisi
3-Kadastro bilirkişisi
4-Memur harcırahı
5-Araç kiralama ve yerinde tespit

KKYDP DESTEKLEMESİ
1-Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi
2-Tebliğde yer alan şartların yerine getirilmesi

ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ
Üretici örgütlü ise örgüt tarafından yapılacak olan başvurularda;
1-Örgütün hazırlamış olduğu çiğ süt destekleme icmali
2-Üye listesi

ARICILIK DESTEKLEMESİ
1-Matbu başvuru formu
2-Arılık ve koloni bildirim formu

GEZGİNCİ ARICILAR İÇİN KONAKLAMA YERİ TESPİTİ
1-Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
2-Konaklama Belgesi
3-İşletme Tescil Belgesi
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Başvuru Dilekçesi

CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİ İÇİN DÜZENLENEN YURTİÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORU
1-Hayvan maddeleri için kesim raporu
2-Şap aşısı yapıldığını belirtir belge
3-Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz ve 20 günlükten büyük hayvanların küpeli olması gerekir.)
4- Hayvan Pasaportu

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARININ TANIMLANMASI (KÜPELEME)
1-Başvuru dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu

ARICI KAYDI
1-Koloni (arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ
1-Başvuru dilekçesi(Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur)

SIĞIR CİNSİ HAYVAN KESİM / ÖLÜM BİLDİRİM RAPORU
1-Başvuru Dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu

ANAÇ SIĞIR VE MANDA DESTEKLEMESİ
1-Başvuru Dilekçesi

BUZAĞI DESTEKLEMESİ
1-Başvuru Dilekçesi

BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ
1-Başvuru Dilekçesi
2-İşletme Belgesi
3-Hayvan Kesim Raporu
4-Destekleme Başvuru Bedeli Makbuzu

AMATÖR BALIKÇILIK BELGESİ
1-Başvuru Dilekçesi
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-1 adet fotoğraf
4-Döner sermaye makbuzu

HAYVAN PASAPORTU
1-Başvuru Dilekçesi

İŞLETME TESCİL BELGESİ
1-Başvuru Dilekçesi

İSTATİSTİKİ BİLGİ TALEBİ
1-Başvuru Dilekçesi

KOYUN –KEÇİ IRKI HAYVANLARIN TANIMLATILMASI
1-Başvuru Dilekçesi

ATLARIN TANIMLANMASI
1-Başvuru Dilekçesi

YURTİÇİ AT SEVKİ
1-Başvuru Dilekçesi
2-Mallein Testini Gösterir Belge
3-Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi

PROGRAMLI AŞI ÇALIŞMALARI
1-Başvuru Dilekçesi

 

Fotoğraf Galerisi Video Galeri Bize Ulaşın