Sosyal ve Ekonomik Yapı

Sosyal ve Ekonomik Yapı
İlçemiz ekonomisinin karakteristik özelliği tarım ve hayvancılıktır.
Süt işletmeciliği geleneksel, aile tipi mandıracılık şeklinde değerlendirilmektedir.
İlçemizde meraya dayalı besicilik yapıldığından kuzular 8 aylık, sığırlar ise 18 aylık iken ya kesilmekte ya da besicilik yapanlara satılmaktadır.
İlçemizdeki tarımsal üretim çoğunlukla hayvancılığı desteklemek için yapılır. Bu nedenle tahıl ve ot üretimi çoğunluktadır. Sulamayla birlikte pancar ekimi yaygınlaşmaya başlamıştır. İlçe ekonomisinde hayvancılığın payı % 65-70, tarımın payı ise %30-35 seviyesindedir.
İlçemizde tarım ve hayvancılıkta örgütlenme olmayıp, aile işletmeciliği şeklinde üretim yapılmaktadır.
İlçemiz ekonomisine katkıda bulunan bir diğer faktör de halıcılıktır. İlçemiz genelinde hemen hemen her köyde Arpaçay halısı dokunmaktadır. Halıları geleneksel Kafkas motifleriyle ve tamamen doğal boyama yöntemi kullanılarak dokunur.
 

Fotoğraf Galerisi Video Galeri Bize Ulaşın