İşyeri Ruhsat İşlemleri

Mücavir Alan Dışındaki İşyerleri Ruhsat İşlemleri İçin Kars Valiliği Özel İdare Müdürlüğü’ne Başvuru Yapılacaktır.

SIHHİ MÜESSESELERDEN RUHSAT ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2- Mülkiyet Belgesi (Tapu sureti veya Kira Sözleşmesi)
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi ile Oda Kayıt Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Sağlık Raporu (Portör Muayenesi)
7- İtfaiye Raporu (Yangın tüpü veya yangın tertibatı)
 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSAT ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2- Mülkiyet belgesi (Tapu sureti veya Kira Sözleşmesi)
3-Vergi Levhası Fotokopisi
4- Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi ile Oda Kayıt Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Sağlık Raporu (Portör Muayenesi)
7- İtfaiye Raporu (Yangın tüpü veya yangın tertibatı)
8- İşyeri tüzel kişilik ise veya içkili yerler için Mesul Müdür Sözleşmesi
9- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise Karar Tutanağı
10- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise Yapı Kullanma İzin Belgesi
11- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi
12- İşyerinde çalıştırılacak diğer personel için ayrıca;
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Sağlık Raporu (Portör Muayenesi)
c) Adli Sicil Belgesi
 
 
AKARYAKIT VE LPG OTOGAZ SATIŞ İSTASYONLARI RUHSAT ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER 

A) Kurma İzni İçin Gerekli Olan Belgeler
1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2- Mülkiyet belgesi (Tapu sureti veya Kira Sözleşmesi)
3- Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi
5-Tesisin bulunduğu yerin planı (Sanayi, Organize Sanayi ve Endüstri Bölgeleri haricinde kalan yerler)
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi
7- Kapasite Raporu
8- ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi
9- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
10- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
11- LPG Dağıtım Şirketi ile yapılan Bayilik Sözleşmesi
12- İnceleme ve Denetim Komisyonu tarafından düzenlenecek Yer Seçimi ve Tesis Kurma Raporu
B) Açılma İzni İçin Gerekli Olan Belgeler
1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi ile Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi
4- Sorumlu Müdür Sözleşmesi
5- Emisyon İzni
6- Deşarj İzni (Araç yıkama ünitesi olanlar için)
7- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
8- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu
9- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre İşyeri Tabip Sözleşmesi
10- Sosyal tesislerin durum beyanı
11- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
12- Valilik görüşü (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)
13- Elektrik tesisatı, topraklama ve yer altı tankları için katodik koruma projeleri
14-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
15-Tank ve Tesisatın test kontrol raporu
16-TS 11939 ve TS 12082 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
17-Tesiste çalışacak personel için LPG Eğitim Sertifikası
18-İmza Sirküleri
19-Açılma İzni Raporu
 

2. ve 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER 

1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2- Mülkiyet belgesi (Tapu sureti veya Kira Sözleşmesi)
3- Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı (Gerekli ise)
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Özel inşaat tarzını gerektiren yerler)
5-Tesisin bulunduğu yerin planı (Sanayi, Organize Sanayi ve Endüstri Bölgeleri haricinde kalan yerler)
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi
7- Kapasite Raporu
8- İşyerinin özelliğine göre gerekli ise Sorumlu Müdür Sözleşmesi
9- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
10-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
11- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu 
12- Vergi Levhası fotokopisi
13-Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt Belgesi
14-İmza Sirküleri
15-Ticaret Sicili Gazetesi
 

 
 
 
Copyright © 2017 Arpacay.gov.tr 

A: Yeni Mah. Cumhuriyet Cad. No:111 Arpaçay/KARS 

E: tcarpacay@gmail.com 

T : +90 (474) 281 2067 / 281 2082 - F : +90 (474) 281 2882


© T.C.ARPAÇAY KAYMAKAMLIĞI - 2017 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir